medl br 2

Nytt år och nya möjligheter för klubbens 44 medlemmar!

Här kommer info om Årsmötet och medlemsavgiften som nu behöver uppdateras.

(har du redan betalt kan du njuta av att spela istället och glömma detta)

 

Vårt första hela år som aktiv förening blev mycket bra trots att Covid-19 härjade i landet. Lite mindre tävlingar och spel på andra banor har vi vant oss vid. Nu hoppas vi på bättre läge 2021 och att vi snart kan ut och resa till andra banor med föreningen igen.

Vår egen bana har vi kunnat använda flitigt och den har fått skyltar och lite reklam men vi saknar tee och klubbstuga.

Genom att vara medlem i Frisbee Laholm stöttar du vår verksamhet och ju fler vi blir desto lättare blir det att påverka de som beslutar i kommunen.

 

Hos oss finns bara ett sorts medlemskap oavsett om du är aktiv, stödmedlem, junior eller pensionär. Så det är inte så svårt att ordna. Vi hoppas att du vill fortsätta stödja föreningen.

 

Det kostar bara 100 kr.

Betala med något av följande

swish: 1233618360

BG: 5403-1349 

 

·         Som medlem i föreningen får man vara med på alla veckoaktiviteter.

·         Vill man tävla i större tävlingar löser föreningen de licenser som behövs om man är aktiv i klubbens olika aktiviteter.

·         Du får rabatt hos www.discsport.se med 10% (måste lämna in din mail till klubben)

·         Du får rabatt hos www.mickesdiscgolf.se med 15 kr / disc (skriv ”STENSMAR” som rabattkod)

·         Hjälper man till med olika arr eller sköter banan så får man viss ersättning eller t.ex. mat på jobbardag.

·         Men framförallt har vi kul tillsammans!

·         Rabatt på klubbkläder och discar.

Så nu är det bara att betala och vara med under 2021 också.

Med vänlig hälsning Styrelsen

 

 

ÅRSMÖTET

Frisbee Laholms årsmöte 2021 som kommer ske digitalt via Teams, den 24 februari kl 21:00-22:00. Vi väljer att den lite senare tiden på dagen så alla vanliga sysslor kan vara avslutade.

Länk till videochatten kommer finns på Facebook och vår egen hemsida www.frisbeelaholm.se den 23 februari.

Vill ni ta upp någon punkt/motion på mötet kontakta oss i styrelsen innan söndagen den 7 februari.

 

Vi behöver några som vill hjälpa till i styrelsen.

Prata gärna med Erik Havsvik eller Johan Stensmar och meddela ditt intresse.

 

Dagordningen ser ut som följer:
§1. Mötets öppnande
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
§3. Fastställande av röstlängd
§4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
§5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
§6. Godkännande av dagordning
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse
§8. Styrelsens förvaltningsberättelse, balans och resultaträkning.
§9. Revisors utlåtande
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§11. Fastställande av medlemsavgift för 2021
§12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2021
§13. Behandling av inkomna propositioner och motioner
§14. Val av ordförande för 2021 (1 år)
§15. Val av ledamöter (2 år växelvis)
§16. Val av suppleanter
§17. Val av revisor
§18. Val av valberedning
§19. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
§20. Övriga frågor
§21. Mötet avslutades